1.) Yaptığım işten memnunum.
2.) Yaptığım iş sorumluluk gerektirmektedir.
3.) Mevcut sorumluluklarımdan daha fazlasını almaya hazırım.
4.) İşimde yetenek ve becerilerimi büyük ölçüde kullanabiliyorum.
5.) İşimde, Galepharma'dan almış olduğum eğitimden büyük ölçüde faydalanıyorum.
6.) Mesleki bilgi ve becerim dikkate alındığında hak ettiğim bir pozisyonda çalışıyorum.
7.) Çalıştığım birimin başarısı için benden beklenenden daha fazlasını yapmaya hazırım.
8.) Yaptığım iş Galepharma İlaç için önemlidir.
9.) Yaptığım işin Galepharma İlaç'a katkısını görebilmekteyim.
10.) Çalıştığım birimde yükselme imkanı vardır.
11.) Galepharma İlaç çalışanlara kendilerini geliştirme imkanı sağlar.
12.) Galepharma İlaç çalışanlara mesleki eğitim imkanı sağlar.
13.) Çalıştığım birimde psikolojik ve sosyal ortam yaptığım iş için uygundur.
14.) Görev yaptığım birim özlük haklarımı, yasal haklarımı korur.
Çalıştığım birimde işler planlı yürütülmektedir.

Çalışanın memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.