Yöneticinizin sizinle olan iletişiminden ne derece memnunsunuz?


Yöneticinizin yarattığı olanaklardan ne derece memnunsunuz?


Yöneticinizin sizin için iyi bir rol model olduğunu düşünüyor musunuz?


Yöneticinizin, çalışanlarına karşı olan eşitlik anlayışı ve davranışlarından ne derece memnunsunuz?


Yöneticinizin kariyer hedefleriniz için gösterdiği ilgiden ne derece memnunsunuz?


İşiniz ile ilgili eksikliğini hissettiğiniz konularda ilgili firma çalışanlarından (İnsan Kaynakları,Muhasebe,Müdür,Yönetici vb.) zamanında destek alabiliyor olmaktan ne derece memnunsunuz?


Size verilen görev ve sorumlulukların kişisel gelişiminize katkı sağladığını düşünüyor musunuz?


Firmanızdaki sistem ve süreçlerin, işinizi etkin bir şekilde yapmanıza sağladığı katkıdan ne derece memnunsunuz?


İşinizi iyi yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz imkanlara erişebiliyor musunuz?


Galepharma'da sizin için iyi kariyer fırsatları olduğunu düşünüyor musunuz?


Firmada size verilen görev ve sorumlulukların eğitim ve ilgi alanınıza uygun olduğunu düşünüyor musunuz?


Firmada başarılarınızın takdir ediliyor olmasından ne derece memnunsunuz?


İşinizde yetenek ve becerilerinizi sergileyebiliyor olmaktan ne derece memnunsunuz?


Firmanızın teknolojik gelişmeleri izlemesinden ve uygulamasından ne derece memnunsunuz?


Firmanızdaki diğer çalışanların birbiri ve sizinle olan iletişiminden ne derece memnunsunuz?


Bilgisayar ve yazıcı miktarından ne derece memnunsunuz?


Aldığınız ücretten ne derece memnunsunuz?


Firmanızda uygulanan maaş zamları konusunda adil bir tutum sergilendiğini/segileneceğini düşünüyor musunuz?


Firmanızda çıkan yemek, çay vb. imkanlardan ne derece memnunsunuz?