Çalıştığım birimde işler planlı yürütülmektedir.
14.) Görev yaptığım birim özlük haklarımı, yasal haklarımı korur.
13.) Çalıştığım birimde psikolojik ve sosyal ortam yaptığım iş için uygundur.
12.) Galepharma İlaç çalışanlara mesleki eğitim imkanı sağlar.
11.) Galepharma İlaç çalışanlara kendilerini geliştirme imkanı sağlar.
10.) Çalıştığım birimde yükselme imkanı vardır.
9.) Yaptığım işin Galepharma İlaç'a katkısını görebilmekteyim.
8.) Yaptığım iş Galepharma İlaç için önemlidir.
7.) Çalıştığım birimin başarısı için benden beklenenden daha fazlasını yapmaya hazırım.
6.) Mesleki bilgi ve becerim dikkate alındığında hak ettiğim bir pozisyonda çalışıyorum.
1 2 3 8